כניסה לשוק

 

מתוך הבנה מעמיקה של השוק המקומי, ניסיון רב-שנים, פיתוח רשת עסקית ענפה וטיפוח בשטח של צוות מקצועי רב-תחומי - נתכנן וניישם אסטרטגית כניסת שוק על מנת לממש את תוכנית ההתרחבות שלך לשווקים חדשים. תוך עבודתנו בשטח אנו:

  • מביאים בחשבון שיקולים כלכליים, רגולטורים,מיסוי ומשאבי אנוש
  • מחברים דוח כדאיות שוק על מנת לאפשר הבנה מיטבית של האקלים והפוטנציאל העסקי
  • ממליצים על אסטרטגיות הנשענות על הערכת השוק, מתחרים וסביבה רגולטורית
  • מאתרים את היתרון התחרותי שלך בשוק המטרה
  • בונים עבורך אסטרטגית כניסת שוק ומזהים ערוצי מכירה
  • מאתרים ובוחנים לקוחות ושותפים על מנת להבטיח מימוש פוטנציאל השוק
  • התאמה של עזרי שיווק לשוק המקומי
  • מעריכים וממליצים מוצרים, שירותים ומודל עסקי אותו כדאי ליישם
  • תומכים בתיכנון והתאמה של משאבים ותקציבים בשלב ההערכות לכניסה לשוק

תוך קיום נוכחות מקומית וביצוע פעילויות בשטח אנו מאפשרים לך להתמקד בעסקי הליבה, לבצע התאמות לצרכים משתנים של השוק, ולטפל בהזדמנויות כשהן מגיעות.

© 2017 Anemone Ventures Ltd. All Rights Reserved. Designed By as2
Font Size Normal Large Huge
Site color display * Works on modern browsers Normal Display For color blind For disabled
Site Design Normal site design Content only, no sesign