פיתוח עסקי

שותף אסטרטגי בשוק חדש הוא גורם מכריע בהצלחה העסקית. מעקב אחר מגמות וצרכי שוק משתנים הכרחיים אף הם לקיום גידול עסקי. בשל כך, אנו מסייעים לך בהתמדה בפיתוח עסקיך באמצעות:

  • זיהוי ובחירה של לקוחות ושותפים מתאימים
  • קיום קשר רציף עם לקוחות על מנת לממש את צפי צפי המכירות
  • פיתוח של ערוצי מכירה חדשים
  • זיהוי הזדמנויות חדשות תוך שימוש ברשת העסקית הענפה שלנו
  • זיהוי סקטורים חדשים ואזורי גידול פוטנציאליים
  • הגעה ישירות למקבלי ההחלטות וללקוחות הקצה
  • חולקים עמך מטרות עסקיות ומידע שוק עדכני על מנת לקבל

החלטות מושכלות נפעל בהתמדה על מנת להיות זרוע הפיתוח העסקי והמכירות שלך מהשטח.

© 2017 Anemone Ventures Ltd. All Rights Reserved. Designed By as2
Font Size Normal Large Huge
Site color display * Works on modern browsers Normal Display For color blind For disabled
Site Design Normal site design Content only, no sesign